Vårt Uppdrag


Vårt uppdrag och vision är att finnas där för de som behöver oss i sitt vardagliga liv, oavsett om de stöter på trosrelaterade problem på jobbet eller enbart behöver någon att bolla idéer med. Alla stöter vi på svårigheter med att upprätthålla de värderingar som vår tro innebär och det finns absolut inget att skämmas över för den sakens skull. Man ska aldrig tveka inför att söka hjälp när man går igenom en svår period eftersom del av att vara människa är att göra fel, för det är så Gud har skapat oss och vi är perfekta precis som vi är även när vi är i behov av hjälp. Vi på FörTroende finns inte till för att döma utan för att hjälpa.

Del av vårt uppdrag består av att nätverka och skapa olika kopplingar mellan människor, vilket bland annat tar sig uttryck i att vi styr upp och organiserar olika typer av aktiviteter för de troende som vill delta i sådant. Vi hjälper även olika kyrkor med att sätta ihop stödgrupper för de som vill få hjälp med problem de stöter på i vardagen samt att vi hjälper till med att få ut den information som behövs för att avvärja problem. Det är givetvis inte enbart i de fall då problem dyker upp som grupperna fungerar som en stöttepelare, syftet med dem är även att ha roligt tillsammans för att gemenskapen ska kännas tydligare.

Att skapa FörTroende

FörTroende har funnits sedan mitten av ’90-talet och att vi kom till berodde helt enkelt på att många av medlemmarna i den kyrka som vi (grundarna) hörde till vid tidpunkten belyste de svårigheter som fanns med att vara aktivt kristen i samhället. Stort tack till Syrianska Norsborg och till vegansidan för ert stöd. Till en början var vi ingen organisation utan snarare en stödgrupp dit medlemmar kom för att berätta om sina problem för att få hjälp och lösningsförslag från övriga medlemmar. Under ett möte sa en medlem lite skämtsamt att ”vi skulle kunna kalla oss TroVärdig”, med tanken att vi var troende kristna med värdighet, och det namnet gick vi under i flera år därefter.

Det var först år 2002 när vi beslutade oss för att göra slag i saken och bli en riktig organisation som namnet FörTroende dök upp, då vi kände att vi behövde förnya oss. Som kan ses är även FörTroende en hopslagning av två ord och namnet kom till medan vi satt undet ett möte och planerade för hur vi på bästa sätt skulle nå ut till likasinnade. Likasinnade människor var helt enkelt troende och vi ville med andra ord finnas till För Troende – FörTroende!

Ledning av organisationen

Alla vi som är kvar av den ursprungliga stödgruppen sitter idag i ledningen för organisationen, så man kan lugnt säga att vi har kommit långt sedan vi satt i en halvcirkel och delade historier. Till en början var vi inte alls stora och nådde ut till en väldigt begränsad mängd människor, men med stort engagemang och ett brinnande intresse har vi tagit oss dit vi är idag. Kanske är du nyfiken på de som står bakom FörTroende och vill lära känna oss bättre, så här är vi:

dok-hemsida-ledning-av-organisationen-mona-anderssonNamn: Mona Andersson
Ålder: Det frågar man inte en dam! [skratt]
Intressen: Lösa korsord och baka kakor
Mål: Att få FörTroende att växa än mer
Favoritcitat ur Bibeln: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” Jeremia 29:11

 

dok-hemsida-ledning-av-organisationen-peter-svenssonNamn: Peter Svensson
Ålder: 57
Intressen: Tennis och hundar
Mål: Att alltid bli bättre
Favoritcitat ur Bibeln: ”Her¬rens barmhärtig¬het når allt som lever. Han tillrättavisar, han fost¬rar, han undervisar, och som en herde för han hem sin hjord. Han är barmhärtig mot dem som låter sig fostras, mot dem som ivrigt följer hans bud.” Psaltaren 25

 

hemsida-ledning-av-organisationen-christer-anderssonNamn: Christer Andersson
Ålder: 62
Intressen: Akvarellmålning
Mål: Måla en egen version av ”Nattvarden”
Favoritcitat ur Bibeln: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Johannes 3:16

 

hemsida-ledning-av-organisationen-markus-johanssonNamn: Markus Johansson
Ålder: 61
Intressen: Läsa böcker och promenera
Mål: Leda FörTroende in i framtiden
Favoritcitat ur Bibeln: Oj, den var svår – Jag kan inte bestämma mig så jag säger helt enkelt Korintierbreven.