Religion världen över


Det dyker upp många tillfällen då det är extra svårt att leva efter reglerna, inte bara i vardagen utan även när man kommer i kontakt med andra kulturer. Kanske har man planerat att åka på en lång och härlig semester till något exotiskt ställe, kanske har man planer på att flytta utomlands men ibland kan en sådan liten sak som att man flyttar till en ny stad innebära stor skillnad. Kommer du bara ihåg dina värderingar har du dock inget att oroa dig för, för där du är finns även din tro och överallt där du har din tro ingår du i gemenskapen.

Kristendomen och världen

På de flesta ställen i världen behöver man aldrig oroa sig över att vara ensam eftersom det ofta finns någon form av kyrka att vända sig till. Kristendomen som helhet (med alla olika grenar inkluderade) är den mest spridda religionen i världen och även den med flest följare så det är troligt att du hittar någon att vända dig till oavsett var du befinner dig. Sedan är det givetvis även så att tack vare datorer och Internet har världen krympt avsevärt, och med en dator kan du komma i kontakt med andra troende i stort sett dygnet runt vilket kan vara ett enormt stöd.

Att ta till sig andra läror

Det är inte nödvändigtvis bra att tumma på de regler och principer vi lever efter, men det är heller inte nödvändigtvis en dålig sak. Det är fullt möjligt att ta till sig delar av en annan tro utan att för den skull gå miste om någon av de aspekter som gör kristendomen till det den är. Istället för att kämpa sig fram motströms kan man istället se vilka kompromisser som går att göra. Till exempel i Kina lever de kristna i perfekt harmoni med samhället fastän att landet länge dominerades helt av andra religioner, och det åstadkom man genom att anamma landets inhemska traditioner.

Det man ska komma ihåg är att vi är alla människor och vi har alla gemensamma rötter, därför är det troligt att de religioner som kommit till har gemensamma nämnare. Om det finns element som inte direkt ingår i kristendomen men som heller inte strider mot dess principer är det inte nödvändigtvis dåligt att ta till sig dem i sitt vardagliga liv om det innebär att man får lättare för att utöva sin religion i sin vardag.

Respektera olikheter

Precis lika viktigt som det är att ta till sig andra läror är det givetvis även att säga ifrån när det dyker upp något som inte är förenligt med din tro. I många fall är det lätt att brusa upp och förfäras över hur andra människor agerar, men det är aldrig en lösning. Försök istället komma ihåg att du har valet att gå din egen väg utan att låta dig nedslås eller frestas av det du anser är felaktigt, och att det dessutom inte är din uppgift att döma. Erbjuds du något okristet så tacka då vänligen men bestämt nej och avlägsna dig från situationen