Möten med troende

hemsida-de-tio-budorden-10e-budordet
I vårt arbete stöter vi dagligen på folk med bekymmer av olika slag och vi i FörTroende finns där för att hjälpa dem med vad det nu kan vara de går igenom. För att nå ut till fler människor än de vi träffar under vårt dagliga arbete har vi därför sammanställt en liten självhjälpsguide baserad på funderingar som har dykt upp varav en del dyker upp regelbundet i vårt arbete. Kanske hittar du svar eller vägledning i samlingen av historier från möten vi haft med andra troende.

Min pojkvän vill att vi flyttar ihop, men vi är inte gifta. Vad ska jag göra? /Maria
Det finns ingen som kan tala om för dig vad du bör göra, så gör det som känns rätt för dig. Man ska minnas att många av de regler som står i Bibeln finns till för att skydda människor och det gäller även för ”regeln” om utomäktenskapligt samboskap, så även att det fortfarande finns viktig lärdom i den behöver den inte tas lika bokstavligt i dagens samhälle. Om man flyttade ihop med någon när texterna nedtecknades kunde det hända att man plötsligt stod hemlös om något hände, men i dagens samhälle är det väldigt sällan man blir hemlös.

Det känns som om jag har halkat allt längre ifrån mina kristna värderingar, vad ska jag göra för att hitta tillbaka? /Jebediah
Så länge som du fortfarande kommer ihåg de grundstenar som din tro vilar på kan du alltid hitta tillbaka. Ta en stund varje dag då du funderar över hur du kan fatta beslut som leder dig i rätt riktning och gör aktiva val under dagen som överrensstämmer med våra kristna värderingar. Ibland kan det även hjälpa med ett miljöombyte för att det ska kännas mer naturligt att arbeta in sin tro i vardagen, så undersök om ett karriärbyte skulle vara till din fördel. Det kan även hjälpa att uppsöka en kyrka för att möta andra troende eftersom närhet till andra med samma värderingar är ett bra stöd i vardagen.

Jag kommer inte ens ihåg senaste gången jag vistades i en kyrka. Gör det mig till en sämre kristen?/Magdalena
Kyrkan är Guds boning och även en samlingsplats där man kan känna gemenskap tillsammans med andra kristna, men du behöver inte känna dig skyldig om du inte regelbundet besöker en kyrka. Gud är närvarande överallt, hela tiden, och närhelst en troende ber en bön hör han den oavsett var du befinner dig.

Om jag har varit otrogen mot min fru, kan jag någonsin bli förlåten? /Josef
Ja, det kan du. Gud är förlåtande och om du ägnar ditt liv åt att bättra dig som människa kommer inte dina handlingar att vara bortkastade. Människor har dock inte lika lätt för förlåtelse så det är inte garanterat att din fru förlåter dig fastän att Gud gör det, och du måste då visa förståelse för det. Ta ansvar för dina handlingar och arbeta på att få till en förbättring och så kanske förlåtelse kommer längre fram i tiden.

En av mina arbetskamrater svär konstant och jag vet inte hur jag ska hantera det. Har ni några råd? /Abraham
Att skapa konflikter på arbetsplatsen är inte något man gärna gör, men se om du kan prata med din arbetskamrat om saken. De allra flesta använder svordomar och kraftuttryck utan att lägga någon vikt vid orden de säger, så om du förklarar att du blir illa berörd av dem kan det hända att de visar sig positivt inställda till att ändra på sig.

Kan jag fortsätta vara kristen och på samma gång vara feminist, eller går de två inte att kombinera? /Lea
Jodå, visst kan du kombinera de två! Vissa texter i Gamla Testamentet kan vara lite förvirrande på den punkten eftersom de är skrivna med det samhälle som rådde då i åtanke, men man måste vara medveten om vad som är samhället och vad som är religionen i texterna. I grund och botten är den kristna tron baserad på att alla människor har lika värde och bör behandlas med samma respekt och ha samma rättigheter – Om vi är lika i Guds ögon bör vi även vara lika i varandras ögon.

Alla namn på personer vi citerat har bytts ut för att värna om deras privatliv samt att de blivit tillfrågade om det var okej att vi tog med dem som exempel. Alla har ställt upp av egen fri vilja i hopp om att deras historier ska hjälpa andra.