Kristendomens grundpelare

hemsida-kristendomens-grundpelare
För många är kristendomen jämställd med Jesus och hans läror, men precis som den värld Gud skapat förändras så förändras även religion över tiden. Jesus var den som la de första plattorna på den väg Gud ville att vi skulle följa, men det är upp till oss att fortsätta lägga plattor medan vi går på den. Att förstå att religionen finns till för att föra oss närmare Gud genom att förändras för att hjälpa oss att uppnå vårt mål är for oss att uppgå i tron, men vi har förståelse för att en del kanske tycker att vår tolkning är för liberal.

Många är de som tror att för att klara av att leva ett ”normalt” liv måste man helt bortse från det Gamla Testamentet, men det handlar helt enkelt om hur man väljer att tolka dess texter. Vi måste läsa texterna med förståelse för att tiderna var annorlunda och att själva samhället inte var vad det är idag och ta lärdom av dem med det i åtanke. Kristendom handlar inte om perfekt citerade och applicerbara lärdomar som stämmer för allt i livet, det handlar om de koncept som Bibeln lär ut och som vi kommer att titta närmare på.

Förståelse

Att ha förståelse är viktigt i många sammanhang, men extra viktigt är det att visa förståelse för de människor du kommer i kontakt med. Du behöver inte hålla med om din grannes livsval eller gilla sättet de ser på världen – Men du bör visa förståelse för dem som människor. Jesus dömde inte människor han stötte på utifrån vad deras yrke var eller vad de gjort tidigare i livet utan han såg deras människovärde och behandlade dem alla som likar. I grund och botten är vi alla barn ur Guds stora skara och hur du behandlar andra har en inverkan på hur de kommer att utvecklas i framtiden.

Kärlek och Förlåtelse

Kärlek är en av de mest värdefulla skatter som finns, och den kristna tron är full av den. Gud sände sin ende son till Jorden för att vi skulle få ta del av Jesus lärdomar, men även för att Jesus skulle få träffa de människobarn som ingår i Guds skara. Det kan tyckas att historian fick sig ett sorgligt slut när mänsklighetens mindre vackra sida visade sig och Jesus blev korsfäst, men faktum är att mänskligheten blev förlåten. Så mycket kärlek finns det i Guds närhet att Jesus klarade av att förlåta oss för våra synder innan han uppsteg igen – Och det om något är en läxa värd att lära.

Tillit till Gud

Att ha förtroende för och lita på att Gud gör det som behövs är ett av de viktigaste elementen för att helt kunna ta del av den kunskap som finns. Det finns många berättelser i Bibeln, särskilt i Gamla Testamentet, där historier om Guds vilja innehåller både våld och hemska dåd så det är lätt att bli förvirrad. Vad som är menat att framgå som en lärdom är givetvis inte att man ska bruka våld i herrens namn utan att han vet vad som är bäst, vilket ofta har illustrerats med hans vrede i de fall då någon har trotsat honom. Guds vrede är dock inget man behöver oroa sig för om man lever enligt budorden, vilket förklaras under ”Att leva enligt budorden” hur man kan göra i ett modernt samhälle. Det man ska komma ihåg är att vi är alla här av en anledning och den anledningen är att Gud placerat oss här – Man ska därför behandla alla med samma respekt oavsett om de tillhör ens egen tro eller inte. Om de inte tar till sig det kristna budskapet så finns det säkerligen en plan bakom det, allt du behöver göra är att lita på att herren vet vad som är bäst.