Att leva enligt budorden

hemsida-de-tio-budorden
Bland de viktigaste av de texter som Bibeln innehåller hör de Tio budord som står nedskrivna i Gamla Testamentet. Med det vill vi på FörTroende givetvis inte säga att övriga texter är mindre viktiga, men budorden är viktiga på så vis att de säger så mycket med såpass få ord. Kort sammanfattat är det så att om man följer budorden kommer man att klara av att leva efter kristendomens regler, men det är dock lättare sagt än gjort.

De tio budorden

För att det ska bli enklare att läsa om de olika budorden och vad de innebär för dig i ditt dagliga liv kommer vi att behandla dem var för sig, så att du enkelt hittar de svar du söker.
1. Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig
För den som är kristet troende är det givet att Gud är den enda guden, men det händer ändå att människor förundras över någon såpass mycket att de tillskriver dem gudomliga egenskaper. I såna tillfällen är det viktigt att du kommer ihåg att det finns bara en Gud och allt annat som ter sig gudomligt kan i själva verket förklaras med hjälp av någon av alla de förunderliga ting han skapat. I budskapet ingår det även att man inte ska tvivla på Gud för att man hör om andra gudomliga varelser som hör andra religioner till. Precis som du är övertygad i din tro är andra människor övertygade om äktheten av sin religion och det kanske kan verka konstigt: Men det är okej. Det är inte din uppgift att övertyga dem om Guds existens och det finns en plan för oss alla, så du behöver enbart fokusera på din egen övertygelse.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn
Ordet missbruk är lätt att misstolka och många oroar sig för att det är fel att använda sig av Guds namn i dagligt tal, men det finns ingen anledning till oro. Att missbruka herrens namn innebär att man skyller på Gud för misstag som man har begått på egen hand, för vi människor gavs egen vilja och står till svars för vårt eget agerande. Vår natur fick vi av Gud men hur vi väljer att hantera den är helt upp till oss själva, så en synd du begår ska aldrig skyllas på skaparen.
3. Tänk på vilodagen så att du helgar den
När söndagen kommer behöver du inte avbryta alla dina aktiviteter eller arbetsvägra, för vilodagen existerar för allas vår skull – Inte för att sätta käppar i hjulet för oss. Syftet med vilodagen är att ge alla en chans att återhämta sig inför kommande veckas arbete, så det du kan göra för att leva efter budordet är att planera in en viss tid varje söndag då du bara tar det lugnt.

4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land
Det är inte många i det moderna samhället som väljer att bo hos sina föräldrar när man har möjligheten att bo någon annanstans, men det fjärde budordet är inte mindre viktigt på grund av det. Att man får fortsätta bo i sitt land betyder i dagens samhälle att man är välkommen att besöka sina föräldrar efter det att man lämnat boet, och det är en viktig del av familjesammanhörigheten. Dessutom är det givetvis viktigt att man behandlar sina föräldrar med respekt för att de förtjänar det, precis som alla människor gör: Om du har egna barn är även det bästa sättet att visa dem hur man uppför sig genom att du själv agerar föredömligt.
5. Du skall inte dräpa
Att man inte ska ha ihjäl andra människor är en självklarhet, och även att man ska värna om liv. För att värna om liv behöver man inte ta till extrema åtgärder såsom att aldrig bekämpa skadedjur eller att enbart äta grönsaker: Nej, det hela handlar helt enkelt om den respekt man visar för levande varelser. Det är stor moralisk skillnad på att slå till en mygga som biter dig och att jaga djur man inte har för avsikt att äta enbart för sitt nöjes skull. Att jaga som en form av underhållning är inte förenligt med den kristna tron.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott
Vi är skyldiga oss själva att söka lycka där den går att finna, och för många innebär det att starta familj. Ett äktenskap är ett heligt förbund man ingår som två villiga parter med löften om att stå vid varandra, och tyvärr avlägger många detta löfte medan de är för unga för att helt förstå vad det innebär. Detta leder till att man blir olycklig med sin situation och kanske frestas att söka egen lycka i smyg, bakom ryggen på sin partner. Som första steg måste du istället ta tag i situationen och försöka lösa problemen tillsammans med din partner, för kanske är det något som ni kan ta er igenom om ni arbetar ihop. I de fall då det inte går att finna någon lösning kan man som sista utväg även begära skilsmässa, även om det givetvis inte är något man ska se lättsamt på.

Det är sant att kristendomen traditionellt sett har sett på skilsmässa som något syndigt, men vi måste komma ihåg att samhället förändras. Medellivslängden var kortade förr och det fanns inte lika många stressmoment ivägen för lyckan, så det var helt enkelt lättare att lyckas med sitt äktenskap. Förutom att omtändigheterna har ändrats är det givetvis även så att det alltid är bättre att skiljas från sin partner än att smyga runt bakom ryggen på dem, för din partner förtjänar också att vara lycklig.

7. Du skall inte stjäla
Den moraliska grundkompass vi människor utrustats med gör att detta budord oftast inte är svårt att efterfölja. Att respektera andra människor innefattar att respektera deras egendom, på samma vis som du vill att de ska respektera dig och ditt. Tyvärr är det även så att det finns olika tillstånd då även troende har svårt för att följa denna regel – Ofta är svårigheten förenad med någon typ av oförmåga att kontrollera impulser såsom kleptomani. Kom då ihåg att det finns inget skamligt i att be om hjälp och att ingen av oss är perfekt, och det faktum att du försöker är ett bevis på din välvilja.
8. Du skall inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa
Att man inte ska ljuga ter sig naturligt, men i verkligheten är det mycket svårare att stå fast vid den principen än man skulle önska. Det kan vara allt från en fråga om din kompis nya frisyr till din chefs nya schemaplanering som får dig att vackla, och då är det viktigt att rannsaka sig själv för att se vad som bör göras. Att ta till en lögn är aldrig en bra lösning men sanningen kan ibland såra eller innebära negativa följder, så försök då istället att vända på situationen så att du kan föra fram din åsikt utan att det blir otrevliga konsekvenser.
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus
Avundsjuka är något som är lika mänskligt som det är syndigt och i grund och botten beror det på att vi alltid vill skapa de förutsättningar som är bäst för vår familj. Men istället för att se din nästa som ett hot mot din familjs välstånd tänk då istället på att din nästa faktiskt är del av din familj, eftersom han är del av den stora familj som vi alla ingår i. Gläds åt att din nästa (som kan vara din granne, chef eller vem som helst) har det bra och hoppas på att resten av din familj också kommer att ha det lika bra!
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänarinna, ej heller till något annat som tillhör din nästa